Št. objave Naslov
3837. Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3838. Sklep o imenovanju direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
3839. Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
3840. Sklep o imenovanju članice sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
3841. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti predsednika uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije
3842. Sklep o imenovanju predsednika in članov sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije
3843. Sklep o imenovanju Državne volilne komisije
3844. Pravilnik o spremembi Pravilnika o komercialnih ribnikih
3845. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti
3846. Sklep o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov
3847. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o kreditnih zavarovanjih
3848. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
3849. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic
3850. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 3. okrajni volilni komisiji III. volilne enote
3851. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji V. volilne enote
3852. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogašovci
3853. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2013
3854. Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica)