Št. objave Naslov
3518. Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije
3519. Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov o tujcih, ki se zaposlijo ali delajo na ozemlju Republike Slovenije
3520. Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok
3521. Pravilnik o zdravstvenih razlogih, zaradi katerih osebam ni treba uporabljati varnostnih pasov
3522. Pravilnik o seznamu prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ter drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov
3523. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove – Fundacija za moje zdravje
3524. Odločba o preimenovanju priznane naravne mineralne vode Jamnica
3525. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2011
3526. Statut Občine Črnomelj
3527. Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Log - Dragomer
3528. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2011
3529. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2011