Št. objave Naslov
3048. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Čenaju, v Republiki Indiji
3049. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Čenaju, v Republiki Indiji
3050. Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito
3051. Pravilnik o vozniških dovoljenjih
3052. Sklep o imenovanju volilne komisije Državnotožilskega sveta
3053. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer
3054. Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
3055. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011