Št. objave Naslov
3016. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Romuniji
3017. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
3018. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2011
3019. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Brežice
3020. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Gorje
3021. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Gorenja vas - Poljane
3022. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev spremembe zazidalnega načrta za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«
3023. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente