Št. objave Naslov
2989. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki, ki ga vodi častni konzul v Generalni konzulat Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki, ki ga vodi častni generalni konzul
2990. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki
2991. Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil
2992. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Celju
2993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice«
2994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij
2995. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole
2996. Avtentična razlaga tretje alineje 1.1. podtočke 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje (PUP2) v Občini Kočevje
2997. Avtentična razlaga druge alineje 1.1. podtočke 18. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje
2998. Avtentična razlaga tretje alineje 1.1. podtočke 16. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje
2999. Avtentična razlaga prve in tretje alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje
3000. Avtentična razlaga prve in tretje alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje (PUP2) v Občini Kočevje
3001. Avtentična razlaga prve in tretje alineje 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje
3002. Avtentična razlaga prve in tretje alineje 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje
3003. Avtentična razlaga četrte alineje 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje severovzhodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5
3004. Avtentična razlaga 1. točke 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje jugozahodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote
3005. Avtentična razlaga tretje alineje 4. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje jugozahodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5
3006. Avtentična razlaga druge alineje 1.1. podtočke 18. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje
3007. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
3008. Razpis predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Blanca v Občini Sevnica
3009. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7)
3010. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3011. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3012. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi
3013. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje »Zahodni del naselja Kisovec«
3014. Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela
3015. Pravilnik o izdaji dovoljenja za uvoz konopljinega semena iz tretjih držav