Št. objave Naslov
1902. Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (ZRRLVKP)
1903. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-E)
1904. Zakon o spremembi Zakona o poslancih (ZPos-D)
1905. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B)
1906. Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih
1907. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2010
1908. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2010
1909. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2011