Št. objave Naslov
816. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (RZ2009)
817. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2011
818. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2012