Št. objave Naslov
4999. Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12)
5000. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2011
5001. Sklep o začasnem financiranju Občine Bloke v obdobju januar–marec 2012
5002. Obvezna razlaga Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
5003. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota
5004. Odlok o denarni socialni pomoči v Mestni občini Murska Sobota
5005. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola III Murska Sobota
5006. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5007. Sklep o začasnem financiranju Občine Tržič v obdobju januar–marec 2012