Št. objave Naslov
5012. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (DP2011-A)
5013. Proračun Republike Slovenije za leto 2012 (DP2012)
5014. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)
5015. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011 (OdRNPD11-A)
5016. Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in pravosodne organe za leto 2012 (OdRNPD12)