Št. objave Naslov
4914. Uredba o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil
4915. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za obstoječe žičnice
4916. Odločba o imenovanju Draga Šketa na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
4917. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
4918. Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in službeni obleki gozdarskih nadzornikov
4919. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov
4920. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot
4921. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2011
4922. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2011
4923. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2011
4924. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2011
4925. Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2011
4926. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2011
4927. Letni program statističnih raziskovanj za 2011 (velja od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011)
4928. Odlok o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest v Občini Šalovci
4929. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šalovci
4930. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010
4931. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4932. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4933. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zavrč
4934. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Zreče