Št. objave Naslov
4707. Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-D)
4708. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-C)
4709. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-H)
4710. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4711. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4712. Pravilnik o sodnih tolmačih
4713. Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
4714. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4715. Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
4716. Pravila borze
4717. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Beltinci, ki so bile dne 24. 10. 2010
4718. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Beltinci, dne 10. 10. 2010
4719. Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci dne 10. 10. 2010
4720. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti, dne 10. 10. 2010
4721. Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled
4722. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bled
4723. Poročilo o izidu volitev članov Svetov Krajevnih skupnosti v Občini Bled
4724. Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled
4725. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine Celje v šolskem letu 2010/2011
4726. Ugotovitev občinske volilne komisije o prehodu mandata mestnega svetnika na naslednjo kandidatko
4727. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4728. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja GRV 20-4 Gorenja vas - Poljane
4729. Poročilo o izidu volitev drugi krog za župana Občine Ivančna Gorica
4730. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik
4731. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kamnik
4732. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik
4733. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Komen, drugi krog, 24. 10. 2010
4734. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Mestne občine Kranj dne 24. 10. 2010
4735. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine Krško
4736. Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško
4737. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Krško
4738. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti
4739. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas
4740. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Oplotnica
4741. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Oplotnica
4742. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Semič
4743. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Semič
4744. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Semič – predstavnika romske skupnosti
4745. Poročilo o izidu II. kroga volitev za župana Občine Slovenska Bistrica dne 24. 10. 2010
4746. Poročilo rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 10. oktobra 2010
4747. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana v Občini Šempeter - Vrtojba dne 24. 10. 2010
4748. Sklep o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Rogla« v Občini Slovenske Konjice
4749. Uredba o sofinanciranju doktorskega študija
4750. Uredba o dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
4751. Popravek poročila o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci