Št. objave Naslov
4685. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (OdZRTVS-2)
4686. Resolucija o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije (ReNPRP)
4687. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme
4688. Pojasnilo 1 – Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV)
4689. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 10. oktobra 2010
4690. Poročilo o izidu volitev predstavnika romske skupnosti za člana Občinskega sveta Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 10. oktobra 2010
4691. Poročilo o ugotavljanju volilnega izida za člana Občinskega sveta Občine Hodoš predstavnika madžarske narodne samoupravne skupnosti na rednih lokalnih volitvah 2010, z dne 10. oktobra 2010
4692. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Litija
4693. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Odranci
4694. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Odranci
4695. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Radeče
4696. Poročilo o izidu volitev župana Občine Sevnica
4697. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Sevnica
4698. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sevnica
4699. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah
4700. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje
4701. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Vitanje
4702. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Vitanje
4703. Poročilo o ugotovitvi izida volitev za župana Občine Žalec
4704. Sklep o potrditvi mandata župana
4705. Sklep o imenovanju novoizvoljenega občinskega sveta
4706. Sklep o prehodu mandata na naslednjega kandidata