Št. objave Naslov
2222. Pravilnik o licenciranju letalskega osebja – pilotov helikopterjev
2223. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2
2224. Odlok o spremembi meje med naseljema Fužine in Selo
2225. Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik