Št. objave Naslov
872. Pravilnik o licenci letalskega dispečerja
873. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 10. novembra 2008 do 2. oktobra 2009 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
874. Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec
875. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2010
876. Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije
877. Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju
878. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010
879. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju