Št. objave Naslov
4370. Proračun Republike Slovenije za leto 2010 (DP2010)
4371. Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (DP2011)
4372. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011)
4373. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4374. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
4375. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje bivše Južne vojašnice v Vipavi in Kociančičeve ulice