Št. objave Naslov
2919. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu
2920. Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
2921. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
2922. Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci
2923. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvedbi velikega namakalnega sistema na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Ormož – Velika Nedelja
2924. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-1)
2925. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč