Št. objave Naslov
2492. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh
2493. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih
2494. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o plinskih napravah (Uradni list RS, št. 105/00, 28/02 in 60/03)
2495. Poročilo o gibanju plač za april 2009
2496. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2009