Št. objave Naslov
5077. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2010
5078. Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi
5079. Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu
5080. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo
5081. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Metlika