Št. objave Naslov
3599. Pravilnik o uniformah Slovenske vojske
3600. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
3601. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Evro-sredozemske univerzitetne ustanove
3602. Sklep o začetku postopka priprave o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno jedro Brežice del kareja K-TI-6
3603. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul
3604. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Horjul
3605. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice)
3606. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna Občine Pivka za nakup okolju prijaznih vozil na električni pogon
3607. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Ribnica
3608. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Oton Župančič« Slovenska Bistrica
3609. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
3610. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija
3611. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za sanacijo območij Ruardi - Cilence, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje
3612. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3613. Popravek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Slovenj Gradec«
3614. Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra