Št. objave Naslov
2572. Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
2573. Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del
2574. Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora – tarifni del
2575. Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost – tarifni del
2576. Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost – tarifni del
2577. Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del
2578. Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
2579. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
2580. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
2581. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
2582. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije