Št. objave Naslov
2127. Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana (OdPRPok)
2128. Odlok o razglasitvi Republike Hrvaške za varno tretjo državo
2129. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
2130. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
2131. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Gradu in parka v Slovenski Bistrici za kulturni spomenik državnega pomena
2132. Pravilnik o prikazu stanja prostora
2133. Pravilnik o štipendiranju v Slovenski vojski
2134. Stališče 8 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu ter drugih zakonskih in regulativnih zahtevah bank in hranilnic
2135. Odredba o prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije