Št. objave Naslov
333. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
334. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec