Št. objave Naslov
149. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Gruziji
150. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti in Uredbe Sveta (ES) o modelih Skupnosti
151. Uredba o izvajanju Uredbe EGS o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij (CRS)
152. Program priprave državnega lokacijskega načrta za razširitev kompresorske postaje Kidričevo
153. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2006
154. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2006
155. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2006
156. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev
157. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov
158. Sklep o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije
159. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Novo mesto
160. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Bežigrad za leto 2007
161. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Izola za leto 2007
162. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Murska Sobota za leto 2007
163. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII-105
164. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah