Št. objave Naslov
594. Zakon o elektronskih komunikacijah (uradno prečiščeno besedilo) (ZEKom-UPB1)
595. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2007
596. Odlok o javnem glasilu Občine Laško
597. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Laško
598. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško