Št. objave Naslov
5698. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (DP2008-A)
5699. Proračun Republike Slovenije za leto 2009 (DP2009)
5700. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809)
5701. Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2008 (OdRNPD08)
5702. Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2009 (OdRNPD09)
5703. Odlok o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2008 in 2009 (OdPDFP0809)