Št. objave Naslov
3719. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Latviji
3720. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic
3721. Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
3722. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju
3723. Uredba o izrednih ukrepih podpore perutninskemu sektorju
3724. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil
3725. Program priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru
3726. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2006
3727. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3728. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ajdovščina
3729. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Beltinci
3730. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled
3731. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bohinj
3732. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Bovec
3733. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti Občine Brezovica
3734. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
3735. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne občine Celje
3736. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črenšovci
3737. Razpis rednih volitev v svet krajevne skupnosti na območju Občine Črna na Koroškem
3738. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj
3739. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Divača
3740. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje
3741. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
3742. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti Črni Vrh, Dobrova, Polhov Gradec in Šentjošt
3743. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
3744. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane
3745. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci
3746. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Grosuplje
3747. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina
3748. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija
3749. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig
3750. Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica
3751. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ivančna Gorica
3752. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
3753. Sklep o razpisu volitev v svete krajevnih skupnosti
3754. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid
3755. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje
3756. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper
3757. Razpis volitev Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper
3758. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kozje
3759. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj
3760. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
3761. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Lenart
3762. Razpis rednih volitev članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Lendava
3763. Razpis rednih volitev članov v svet mestne skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Litija
3764. Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
3765. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer
3766. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Logatec
3767. Statut Občine Loški Potok
3768. Poslovnik Občinskega sveta Občine Loški Potok
3769. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Loški Potok
3770. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk
3771. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Medvode
3772. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in mestne skupnosti na območju Občine Metlika
3773. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice
3774. Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice
3775. Razpis rednih volitev v svete mestnih četrtnih in krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota
3776. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica
3777. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto
3778. Odlok o razpisu rednih volitev v svete vaških skupnosti na območju Občine Osilnica
3779. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Piran/Indizione delle elezioni ordinarie dei consigli delle Comunita locali nel territorio del Comune di Pirano
3780. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Pivka
3781. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek
3782. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna
3783. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje
3784. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci
3785. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Radeče
3786. Razpis rednih volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti
3787. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica
3788. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina
3789. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogatec
3790. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
3791. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana
3792. Razpis rednih volitev članov svetov četrtnih in vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec
3793. Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica
3794. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice
3795. Razpis rednih volitev članov odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šentilj
3796. Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu industrijske cone Šentjur
3797. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šentjur
3798. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofja Loka
3799. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
3800. Razpis rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti na območju Občine Štore
3801. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Tišina
3802. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
3803. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Turnišče
3804. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje
3805. Odlok o razpisu volitev članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Videm
3806. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava
3807. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika
3808. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče
3809. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec
3810. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Železniki
3811. Razpis rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk
3812. Popravek Navodila o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah
3813. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900)