Št. objave Naslov
2084. Uredba o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji
2085. Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije
2086. Uredba o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela
2087. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
2088. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil