Št. objave Naslov
1503. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1C)
1504. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1C)
1505. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-B)
1506. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU v letu 2006 (DeUDIEU06)
1507. Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov nafte, kondenzatov in naravnih plinov
1508. Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin
1509. Sklep, da se ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani ne sprejme v obravnavo
1510. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper-Capodistria, Bertoki-Bertocchi in Ankaran-Ankarano.
1511. Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek 35. člena Zakona o policiji v neskladju z Ustavo
1512. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Celju
1513. Dogovor o višini regresa za letni dopust za leto 2006
1514. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2006
1515. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2006
1516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Občine Dobrepolje
1517. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Bolnišnica vzhod – južni del
1518. Program priprave Strategije prostorskega razvoja (SPRO) Občine Laško
1519. Program priprave za občinski lokacijski načrt za poslovno storitveno cono Mačkovec-I
1520. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2006
1521. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1522. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin
1523. Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1524. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku Vrtojbica v Občini Šempeter - Vrtojba