Št. objave Naslov
739. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (RZ2004)
740. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2006
741. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. – Dolina Krke (uradno prečiščeno besedilo)
742. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
743. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
744. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Železniki