Št. objave Naslov
613. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco
614. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/2 – Leskovec in II/2 – Metnaj
615. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Ivančna Gorica
616. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za odprti prostor v Občini Logatec
617. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Logatec
618. Odlok o Ureditvenem načrtu območja skladišča C3-OB POTOKU v naselju Logatec
619. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka za ureditveni načrt območja skladišča C3-OB POTOKU v naselju Logatec