Št. objave Naslov
5465. Letni program statističnih raziskovanj za 2007
5466. Vsebina in oblika diplom GEA College – Visoke šole za podjetništvo
5467. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v letu 2007
5468. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5469. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje za leto 2007
5470. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik
5471. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje za leto 2007
5472. Sklep o začasnem financiranju MO Kranj
5473. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
5474. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
5475. Odlok o ukinitvi Stanovanjskega sklada Občine Postojna, javnega sklada
5476. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2007
5477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec
5478. Sklep o izvzetju zemljišča iz javnega dobra
5479. Sklep o začasnem financiranju v letu 2007
5480. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenske Konjice za leto 2007
5481. Sklep o določitvi začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2007
5482. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Šentjur v letu 2007
5483. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007
5484. Sklep o začasnem financiranju
5485. Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič
5486. Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica