Št. objave Naslov
5430. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-A)
5431. Zakon o dopolnitvi Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (ZZSV-B)
5432. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F)
5433. Potrditev mandata državnemu svetniku
5434. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Bremnu
5435. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Bremnu
5436. Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda
5437. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
5438. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
5439. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
5440. Navodilo za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
5441. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil
5442. Pravilnik o odpisu, obročnem plačilu in odlogu plačila dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
5443. Sklep o določitvi krajevne pristojnosti območne enote in izpostave
5444. Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
5445. Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v letu 2007
5446. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2007
5447. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2007
5448. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2007
5449. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2007
5450. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dol pri Ljubljani za leto 2007
5451. Sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane na naslednjega kandidata z liste
5452. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
5453. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina
5454. Statut Občine Ig
5455. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ig
5456. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
5457. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Jesenice na naslednjo kandidatko
5458. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Kočevje in naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje
5459. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Koper
5460. Sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Mestne občine Koper
5461. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar–marec 2007
5462. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v letu 2007
5463. Odlok o določitvi novih imen ulic na območju mesta Postojne
5464. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2006