Št. objave Naslov
5338. Sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
5339. Sklep o določitvi cene delovne knjižice