Št. objave Naslov
4284. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (uradno prečiščeno besedilo) (ZEPEP-UPB1)
4285. Zakon o rudarstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZRud-UPB1)
4286. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOPOKD-UPB1)
4287. Zakon o blagovnih rezervah (uradno prečiščeno besedilo) (ZBR-UPB1)
4288. Zakon o varstvu potrošnikov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPot-UPB2)
4289. Zakon o prevozih v cestnem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZPCP-1-UPB2)
4290. Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZFfS-UPB1)
4291. Pravilnik o pripravi programov dela, letnih dopolnil k programom in poročil organizacij proizvajalcev hmelja
4292. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev splošnih meril prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka; podrobnih meril in pogojev PUP za naselja v Občini Pivka; podrobnih meril in pogojev PUP za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem
4293. Program priprave lokacijskega načrta območja L2/2 VELTRAG 1 (Latkova vas 1) s komasacijo
4294. Program priprave lokacijskega načrta območja L2/3 VELTRAG 2 (Latkova vas 2) s komasacijo
4295. Program priprave lokacijskega načrta območja L4/6 CONA SOC s komasacijo
4296. Program priprave lokacijskega načrta območja P4/4 KOVAČEV HRIB s komasacijo
4297. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zavrč
4298. Cenik daljinskega ogrevanja