Št. objave Naslov
3397. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS)