Št. objave Naslov
5686. Letni program statističnih raziskovanj za leto 2005
5687. Pravilnik o obračunavanju čiščenja odpadnih voda in grezničnih muljev na čistilnih napravah na območju Mestne občine Celje
5688. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2005
5689. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina
5690. Odlok o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina
5691. Odlok o pogojnem lokacijskem načrtu za območje P4 (deloma C/Š3 in C/S1/1) v Rogaški Slatini
5692. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška Slatina
5693. Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina
5694. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina
5695. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2004