Št. objave Naslov
5333. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Bitoli
5334. Sklep o imenovanju častnega konzula v Bitoli
5335. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag
5336. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Adlešiči (2003-2012)
5337. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko (2001-2010)
5338. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dobrepolje (2003-2012)
5339. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šmarje (2003-2012)
5340. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rečica (2002-2011)
5341. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu
5342. Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo
5343. Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb