Št. objave Naslov
502. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije
503. Statut Občine Kungota
504. Poslovnik Občinskega sveta občine Kungota