Št. objave Naslov
4459. Zakon o plačilnem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZPlaP-UPB2)
4460. Sklep o soglasju k predlogu Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije
4461. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4462. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Celju
4463. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov
4464. Sklep o višini najnižjih začetnih sredstvih odškodninskega urada
4465. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov - SKL2002
4466. Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije
4467. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo