Št. objave Naslov
2677. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (RZ2001)
2678. Pravilnik o registru pridelovalcev oljk in registru predelovalcev oljk
2679. Program priprave lokacijskega načrta za ureditveno območje Zgornja Hajdina P10-S8/1
2680. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
2681. Sklep o povišanju cen osnovnih komunalnih storitev v Mestni občini Novo mesto
2682. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Videm
2683. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča