Št. objave Naslov
1. Popravek odloka o razpisu predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (OdZVVJTO)
2. Pravilnik o določitvi višine obveznosti za kritje stroškov za redno delovanje in vzdrževanje skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih v letu 2003
3. Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine Polzela
4. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v občini Polzela