Št. objave Naslov
426. Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije
427. Ugotovitveni sklep
428. Poročilo o gibanju plač za november 2001
429. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2002
430. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2001
431. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse v Mestni občini Kranj za leto 2002
432. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Kuzma
433. Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana