Št. objave Naslov
3882. Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
3883. Pravilnik o nivojskih prehodih ceste preko železniške proge
3884. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o avto šolah
3885. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2002
3886. Sklep o spremembi sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov
3887. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2002
3888. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Brezovica
3889. Odlok o načinu in pogojih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na področju Občine Brežice
3890. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Brežice
3891. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cerkno
3892. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Dornava
3893. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dravograd
3894. Pravila o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Hrastnik
3895. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje Kozina
3896. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrpelje Kozina
3897. Pogoji za lepljenje in nameščanje volilnih plakatov na območju Občine Križevci med volilno kampanjo za volitve 2002
3898. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
3899. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas
3900. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jernej
3901. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče
3902. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Polene
3903. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje
3904. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo
3905. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zeče
3906. Sklep o javni razpravi o dokumentu identifikacije investicijskega projekta izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žiče
3907. Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Šalovci