Št. objave Naslov
1. Popravek odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2001
2. Popravek sklepa o izročitvi bankovca za 5.000 tolarjev v obtok
3. Popravek sklepa o podrobnejših pogojih za prepis učencev v šole izven svojega šolskega okoliša v Občini Kamnik
4. Preklic objave sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogaška Slatina
3021. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 1998 (RZ98)
3022. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
3023. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2002
3024. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 258/4, neplodno v izmeri 642 m2, k.o. Huje, vpisanem v seznamu II