Št. objave Naslov
617. Uredba o razširitvi evropskih patentov na Republiko Slovenijo
618. Uredba o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa
619. Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
620. Pravilnik o tlačni opremi
621. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah
622. Pravilnik o vpisih v kataster stavb
623. Navodilo o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo