Št. objave Naslov
5079. Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
5080. Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
5081. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2003
5082. Poročilo o izidu volitev župana Občine Benedikt
5083. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Benedikt
5084. Poročilo o izidu volitev župana Občine Grad
5085. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Grad
5086. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2001
5087. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
5088. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj
5089. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine Krško
5090. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Krško
5091. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Krško
5092. Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Markovci na volitvah dne 10. 11. 2002
5093. Poročilo o izidu glasovanja za člane Občinskega sveta občine Markovci na volitvah dne 10. 11. 2002
5094. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Medvode dne 10. novembra 2002
5095. Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta v Občini Medvode
5096. Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Medvode
5097. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje malih kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav zaradi varstva zraka
5098. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro zemljišča v k.o. Kostrivnica
5099. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro zemljišču v k.o. Rogaška Slatina
5100. Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana Občine Rogašovci
5101. Poročilo o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta občine Rogašovci
5102. Poročilo o izidu lokalnih volitev za člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti Občine Rogašovci
5103. Poročilo o izidu lokalnih volitev za člane svetov KS Pertoča, KS Rogašovci in KS Sv. Jurij
5104. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2002
5105. Poročilo o končnem izidu glasovanja in izidu volitev za župana Občine Velika Polana
5106. Poročilo o končnem izidu glasovanja in izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Velika Polana