Št. objave Naslov
4754. Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil
4755. Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil
4756. Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
4757. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa
4758. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4759. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2001
4760. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Tržič
4761. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času v Občini Tržič