Št. objave Naslov
4524. Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu
4525. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
4526. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije
4527. Odredba o spremembi odredbe o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2001
4528. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2001
4529. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Sevnica
4530. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
4531. Sklep o določitvi šolskih okolišev javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
4532. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
4533. Pravilnik o oddajanju neprofitnih in službenih stanovanj v lasti Občine Zreče v najem