Št. objave Naslov
345. Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevka za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti za zavezance (pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike)
346. Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevka za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti za zavezance (fizične osebe)
347. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogašovci