Št. objave Naslov
2627. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2001 izdajajo priložnostni kovanci
2628. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
2629. Uredba o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem
2630. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
2631. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
2632. Sklep o objavi javnega poziva
2633. Sklep o objavi javnega poziva
2634. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
2635. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Tišina
2636. Spremembe in dopolnitve odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Tišina
2637. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tišina
2638. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Tišina
2639. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Tišina
2640. Odlok o zazidalnem načrtu Vrtnarija 2 - za območje dopolnilne blokovne gradnje in širitve parkirnih površin